Bảng giá lan hài cập nhật ngày 19/12/2018 - vườn lan Duy Dương - 0914.336.889 - Vườn Lan Duy Dương

Post Top Ad

zalo, faceboook, viber mr Duy: 0914.336.889

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Bảng giá lan hài cập nhật ngày 19/12/2018 - vườn lan Duy Dương - 0914.336.889
1. Hài tông lào - paph rungsurianum
1a Hài tông lào thuần
 1b Hài tông lào rừng
 2 Hài complex loại 1 ( thuần) 3 Hài comlex xanh tem ( thuần)
 4 :Hài comlex đỏ tem ( thuần)
 5 "Hài đuổi - hoa xanh -primuninum var album 
 6 Hài con rùa trắng - paph venustum var album 


 Hài Indonesia

 7:  Hài đuổi - Paph. victoria regina  8 Hài kolopkaping 9 :Hài praestan   10 Hài superbien :  

 Hài Thái Lan 
11. hài chó đốm - paph. bellatulum
 11 : Hài chó đốm   
 11b Hài chó đốm mèo  12 Hài niveum  13 : Hài shukhakuli   


 14: Hài exul  

39. Hài Paphiopedilum godefroyae var leucochilum 

 15 Hài râu lai cocci ( cây rừng) 


x sanjiangianum 
(barbigerum x dianthum)
( babigerum var coccinum x dianthum)

x sanjiangianum 
(barbigerum x dianthum)
( babigerum var coccinum x dianthum)x sanjiangianum 
(barbigerum x dianthum)
( babigerum var coccinum x dianthum)x sanjiangianum 
(barbigerum x dianthum)
( babigerum var coccinum x dianthum)

 16 Hài jackii trơn nhỏ ( thuần)
 16b Hài jackii trơn to ( thuần)mặt hoa có thể xổ ra của jackii trơn
 17. Hài cảnh - paphiopedilum canhii
 17 Hài cảnh thuần ( cây mèo)
 17b Hài cảnh thuần ( cây tơ) 

Hài cảnh - paphiopedilum canhii

hài cảnh cây thuần

hài cảnh cây thuần
hài cảnh cây rừng

hài cảnh cây rừng tơ

hài cảnh cây rừng mèo

 18 Hài cocci  -Paphiopedilum coccineum 4
IMG_20180907_091959
IMG_20180907_091737
IMG_20180907_091917


 19 Hài vệ nữ - Paphiopedilum hirsutissimum 


1


 20 Hài henry- Paphiopedilum henryanum
IMG_20180913_082439


IMG_20180926_111547
 21 .Hài helen - Paphiopedilum helenae 
IMG_20180920_102352


 22 Hài vân nam- Paphiopedilum callosum
17


 23 Hài giáp - Paphiopedilum malipoense 
8

 24 .Hài jackii - Paphiopedilum malipoense var. jackii
7

 25 Hài gấm - Paphiopedilum concolor

3
 26 Hài trần liên -Paphiopedilum tranlienianum
 27 Hài kim Lào

 27b Hài kim - Paphiopedilum villosum
11a11b


paphiopedilum vilosum
paphiopedilum vilosum var vilosum,  paphiopedilum vilosum var annamense, paphiopedilum vilosum var boxallii 28 Hài mốc hồng - Paphiopedilum micranthum
2
haimochong
 29 Hài đuôi công - Paphiopedilum gratrixianum .IMG_20180923_161545

IMG_20181008_065059

IMG_20181001_105737
 30 Hài râu - Paphiopedilum dianthum
hairau 31 Hài héc man - Paphiopedilum herrmannii 
IMG_20180820_122017

 32 Hài táo - Paphiopedilum appletonianum 
1333 .Hài hương lan - Paphiopedilum emersonii


15
 34 Hài hồng: - Paphiopedilum delenatii Guillaumin
16

16b 35 .Hài mốc vàng - Paphiopedilum armeniacum
14


haimocvang

received_1037007413127013

 36 Thiết Hài - Hài vân bắc - Paphiopedilum purpuratum
36555972_2179679598918290_4998783874558328832_n
Ảnh: Hoàng Lợi

 .Hài Hằng - Paphiopedilum hangianum : 
IMG_20180531_165224

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here